Det finns en stor skepsis mot volontärarbete på landets museer, visar en färsk undersökning. Anställda är rädda för att konkurreras ut av obetald arbetskraft och det råder stor oklarhet kring vilket ansvar som institutionerna har för volontärer. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5402166