Järnålderns symboler och dolda budskap

”Arkeologiska föremål och fynd kommer alltid att ruva på hemligheter”, skriver Kent Andersson i inledningen till sin bok Järnålderns symboler och dolda budskap. Fokus ligger på Sverige med de nutida gränserna. Fynden är rikliga. Banden till Romarriket och till den islamiska världen fanns redan då fynden berättar. Författaren introducerar både hemligheter och gåtfulla symboler.

Vad avslöjar fynden? De olika mynten, runinskrifterna, de fester som anordnades och vad som bjöds? Hur gjordes guldringar, bältspännen, svärdsfästen hur fick man fatt på guldet och silvret? Här har man grävt fram verkstäder, men vad tillverkades? Och varför gjordes de olika gravarna, där ibland den döda kroppen brändes, ofta tillsammans med både tjänare och husdjur.

Och hur såg mötet ut för nordborna inför det skrivna språket? Vad berättar runstenarnas budskap om och hur förändrades det? Offer gjordes i sjöar och våtmarker av dåtidens människor varför och med vad? Här finns mängder av frågor, många tänkbara tolkningar.

Kent Andersson är docent i arkeologi och arbetade under många år han vid Historiska museet. Han har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker, däribland Glas – från romare till vikingar, Krigarna från Valsgärde. Glimtar från en guld- och granatskimrande forntid, Völvor, krigare och vanligt folk. Berättelser från järnåldern och Det förflutnas ansikte. Öga mot öga med forntiden.

Kent Andersson:
Järnålderns symboler och dolda budskap
Carlsson Bokförlag
Utkom 2022