Vid sommarens utgrävningar i Sandby borg på Öland gjorde arkeologerna ett unikt fynd. I ett av de undersökta husen påträffades en s.k. solidus, ett romerskt guldmynt, som inom den romerska statsapparaten bland annat användes som betalning till legosoldater.

– Fyndet är sensationellt ur ett arkeologiskt perspektiv, säger Helena Victor, projektledare vid Museiarkeologi Sydost. Solidi av denna typ har hittats på Öland tidigare men här har vi ett mynt som för första gången hittas vid en arkeologisk utgrävning. Myntet är präglat under samma tid som vi tror Sandby borg bebotts, och strax för tiden för massakern.

Solidus

Omkring 360 solidi har hittats på Öland, flest i hela Skandinavien. Mynten, som användes inom den romerska statsförvaltningen, har troligtvis inte kommit till Öland via handel utan betalats ut i lön, s.k. sold, till öländska trupper som sedan återvänt till hembygden med mynten.

– Den museiarkeologi vi bedriver och utvecklar på Kalmar läns museum ska vara samhällsnyttig och tillgänglig, säger Per Lekberg, chef för Museiarkeologi Sydost. Vi kommer därför att se till att alla som vill ska kunna komma till länsmuseet och se myntet och andra nyfynd under hösten.

Museiarkeologi Sydost bedriver sedan år 2011 forskning och arkeologiska utgrävningar vid fornborgen Sandby borg. Borgen har uppmärksammats i media världen över dels för sina spektakulära fynd men framförallt för den tragiska och hänsynslösa massaker som forskarna funnit spår av. Hittills har kvarlevorna av cirka tio individer påträffats i borgen, med indikationer på att de fallit offer för en våldsam död för 1600 år sedan.

Ikväll, måndagen den 18 augusti, sänder återigen Vetenskapens värld i SVT2 ett inslag om Sandby borg, nu med sommarens undersökningar och myntfyndet i fokus.