Arkiveringstekniken hinner inte med den digitala utvecklingen. Trots att vi har tillgång till mer information i dag än någonsin tidigare riskerar mycket av det digitala kulturarvet att försvinna eftersom vi inte har verktyg nog för att bevara materialet för framtiden. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/sveriges-digitala-kulturarv-hotas/