Krigets idéer är en bok om krigsvetenskapens historia i Sverige. Det är en bok om idéer, snarare än om deras tillämpning. Vad har tänkts, skrivits och sagts om krigsvetenskap i Sverige genom århundradena? Vilka tankar har ventilerats, av vem och under vilka former? Är dessa tankar inhemskt tankegods eller har de inspirerats av tankegångar i andra länder?

Här får vi veta hur Gustav II Adolf lärde sig fältherrekonst av holländarna, hur finska officerare på 1700-talet diskuterade gerillakrig för att möta en rysk övermakt, hur den franska revolutionen ledde till den svenska värnplikten och hur flyget kom till Sveriges försvar i början av 1900-talet.

Breitenfeld, Narva och Svensksund är kända namn i svensk historia. Men hur kom det sig att det gick som det gjorde i dessa avgörande slag? Vilka idéer låg bakom den svenska krigföringen? Och hur hade dessa idéer vuxit fram? Här ges nya perspektiv på 600 år av svensk militärhistoria från medeltidens riddarhärar till 1900-talets motoriserade armé.

Lars Ericson Wolke är t.f. professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm och docent i militärhistoria vid Åbo Akademi. Han har skrivit bland annat Svenska knektar och Johan III och medverkat i Svenska fältslag.

Lars Ericson Wolke:
Krigets idéer. Svenska tankar om krigföring 1320-1920
Medströms Bokförlag
Utkom 2007