Trekungamötet i Kungälv 1101

Nordiska möten är en antologi med nyskrivna artiklar som anknyter till det möte som hölls mellan Nordens tre kungar i trakten av Kungälv 1101.

Boken har mycket nytt att berätta för den lokalhistoriskt intresserade. Kungahälla står i centrum, men uppmärksamhet ägnas också åt landskapet kring Göta och Nordre älv med dess borgar och städer.

Perspektivet är emellertid vidare än så. Händelserna ”vid landamäret” sätts in i ett större sammanhang – i rummet ut mot Europa och i tiden över en tusenårsperiod.

Nordiska möten handlar inte bara om kungar och drottningar i Kungahälla. Ämnet erbjuder många andra infallsvinklar, t.ex. möten mellan hedniskt och kristet, växlingar mellan krig och fred samt förhållanden både inom maktpolitik och vardagsliv.

De flesta av bokens skribenter är historiker eller arkeologer, men läsaren får även kontakt med författare som Snorre Sturlasson och Selma Lagerlöf.

Lars Linge (redaktör):
Nordiska möten. Antologi utgiven av Föreningen Kungälvs musei vänner till 900-årsjubileet av trekungamötet i Kungälv 1101
Föreningen Kungälvs musei vänner
141 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2001