Vid sekelskiftet 1900 var Ellen Key på allas läppar, stridbar och engagerad i den feministiska, pedagogiska och estetiska debatten. Med det nya århundradet och med framväxten av en ny medelklass kom kvinnans roll och barnens uppfostran att diskuteras livligt.

Ellen Key medverkade regelbundet i ett flertal tidskrifter samtidigt som hon var en flitig föreläsare. Hennes stora verk Barnets århundrade kom ut i ständigt nya upplagor och översättningar, Skönhet för alla blev något av en kultbok.

Men hon anklagades också för att vara motsägelsefull och alltför utmanande när det gällde kvinnans sexualitet, och hon kom på kant med den etablerade kvinnorörelsen. Strindberg kallade henne smädfullt ”Hanna Paj”, men vid sidan av just Strindberg och Lagerlöf var hon en av våra mest kända författare utomlands.

Idag är hon i stort sett bortglömd. Vem var hon, vad ville hon? Vad formade hennes idévärld?

Efter sin avhandling om Ellen Keys feminism 1974 har Ronny Ambjörnsson ständigt återvänt till Ellen Key. I denna nyskrivna, brett anlagda idéhistoriska biografi ger han en mer heltäckande bild av hennes inflytande på det nya århundrade hon stod inför. Men också varför hon är värd att fördjupa sig i än idag.

Ronny Ambjörnsson var professor i idéhistoria vid Umeå universitet fram till sin pensionering 2001 och författare till ett antal idéhistoriska verk, bland annat två av delarna i verket Europas idéhistoria: om antiken i Människors undran och om medeltiden i Tankens pilgrimer. 2006 erhöll han Övralidspriset.

Ronny Ambjörnsson:
Ellen Key – en europeisk intellektuell
Albert Bonniers Förlag
Utkom 2012

Recensioner i Aftonbladet och Svenska Dagbladet.