Arbetet med att renovera herrgården i Lövstabruk är i full gång men det är mycket att tänka på när man ger sig på ett byggnadsminne från 1700-talet. Gamla metoder och material ska användas samtidigt som resultatet måste bli hållbart och funktionellt. [UNT]

https://unt.se/nyheter/tierp/artikel/herrgarden-i-lovstabruk-renoveras/lye9x87j