Östergötlands länsmuseum kommer inte att lämna tillbaka de museiföremål som Egypten krävt att få tillbaka. Däremot kan museet tänka sig att låna ut samlingen till Egypten, beslutade museistyrelsen i dag. [Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/2833507