Malmö stadsarkiv är Årets arkiv 2016

Stadsarkivarien i Malmö Adam Hidestål tar emot utmärkelsen Årets arkiv 2016. Foto: Daniel Åhr/Arkivforum.

Stadsarkivarien i Malmö Adam Hidestål tar emot utmärkelsen Årets arkiv 2016. Foto: Daniel Åhr/Arkivforum.

Malmö stadsarkiv har utsetts till Årets arkiv 2016. ”Malmö stadsarkiv har på några få år utvecklats till en angelägen, lättillgänglig och användarvänlig arkivinstitution”, anser juryn.

Priset på 20 000 kronor delades ut på Arkivforum i Stockholm. De övriga nominerade var Landstingsarkivet i Dalarna och Nobeli, som ägs av Saab Dynamics och BAE Systems Bofors. Bakom utmärkelsen står DIK – akademikerfacket för kultur och kommunikation i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Föreningen för arkiv och informationsförvaltning.

Juryns motivering:
”Malmö stadsarkiv har på några få år utvecklats till en angelägen, lättillgänglig och användarvänlig arkivinstitution. Flytten 2013 till den urbana miljön i Möllevången har medfört att arkivet hittat nya målgrupper. Malmö stadsarkiv har även infört ett e-arkiv och arbetar ambitiöst med att långsiktigt säkra den digitala informationen. Stadens förvaltningar och bolag har också med stadsarkivets benägna hjälp gått över till en verksamhetsbaserad arkivredovisning 2015.”

I juryn ingår ordföranden Anna Steen, tf förbundsdirektör DIK, Björn Jordell, riksarkivarie, Tomas Lidman, fd riksarkivarie, Anastasia Pettersson, ordförande NLA, Gunilla C Carlsson, vice ordförande Kulturutskottet, Lars Lundqvist, vice ordförande Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Maja Hagerman, journalist och författare samt Niko Fastman, projektledare Årets arkiv.

Årets arkiv
2015: Swedbank Document Management
2014: Arkivcentrum i Dalarna
2013: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2012: Dokument- och arkivservice Ringhals
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009: Arkivcentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv