Årets svenska fackbok om tvångsförflyttningarna i Sverige

Elin Anna Labba tilldelas 2020 års Augustpris i kategorin Årets svenska fackbok. Foto: Christoffer Holmberg.

Elin Anna Labba med Auguststatyetten. Foto: Christoffer Holmberg

Journalisten Elin Anna Labba tilldelas 2020 års Augustpris i kategorin Årets svenska fackbok för Herrarna satte oss hit. Om tvångsförflyttningarna i Sverige.

Boken handlar om de tvångsförflyttningar av renskötande samer i Sverige som inleddes för hundra år sedan. Myndigheterna kallar lösningen för en dislokation, men på samiska föds ett eget ord; Bággojohtin, tvångsförflyttning. Herrarna satte oss hit berättar historien genom de tvångsförflyttades ögon.

– Jag var inte alls beredd på den kraften och den berättelsen. Att det var där så väldigt väldigt nära fast det hände för så länge sen, säger Elin Anna Labba.

Juryns motivering:
”Elin Anna Labba beskriver renskinn som ’så mjuka att det känns som att handen ska smälta när man stryker dem’. Med samma stillsamma poetiska kraft i språket synliggör hon Sveriges tvångsförflyttningar av samerna, tvångsförflyttningar som söndrat urgamla släktband, nätverk och flyttleder. Genom att även väva in vittnesmål, arkivfotografier, kartor, jojkar och myndighetspapper riktar hon i denna mycket vackert formgivna bok nytt ljus på en mörk del av Sveriges historia.”

Augustpriset instiftades 1989 av Svenska Förläggareföreningen och sedan 1992 delas det ut i kategorierna Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Prissumman i varje kategori är 100 000 kronor samt en bronsstatyett formgiven av Mikael Fare. Fackboksjuryn har i år bestått av Gunilla Herdenberg (ordförande), Gunnar Broberg, Mårten Castenfors, Susanne Ljung och Marianne Rundström.

Augustpriset – årets fackbok
2020: Elin Anna Labba: Herrarna satte oss hit. Om tvångsförflyttningarna i Sverige
2019: Patrik Svensson: Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk
2018: Magnus Västerbro: Svälten. Hungeråren som formade Sverige
2017: Fatima Bremmer: Ett jävla solsken. En biografi om Ester Blenda Nordström
2016: Nina Burton: Gutenberggalaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution
2015: Karin Bojs: Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren
2014: Lars Lerin: Naturlära. Limes norrlandicus
2013: Bea Uusma: Expeditionen. Min kärlekshistoria
2012: Ingrid Carlberg: ”Det står ett rum här och väntar på dig”. Berättelsen om Raoul Wallenberg
2011: Elisabeth Åsbrink: Och i Wienerwald står träden kvar
2010: Yvonne Hirdman: Den röda grevinnan. En europeisk historia
2009: Brutus Östling & Susanne Åkesson: Att överleva dagen. Om fåglars sinnen och anpassningsförmåga
2008: Paul Duncan & Bengt Wanselius: Regi Bergman
2007: Bengt Jangfeldt: Med livet som insats. Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets
2006: Cecilia Lindqvist: Qin. En berättelse om det kinesiska instrumentet qin och dess betydelse i den bildade klassens liv …
2005: Lena Einhorn: Ninas resa. En överlevnadsberättelse
2004: Sverker Sörlin: Europas idéhistoria 1492-1918
2003: Nils Uddenberg: Idéer om livet. En biologihistoria I-II
2002: Lars-Olof Larsson: Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?
2001: Hans Hammarskiöld, Anita Theorell & Per Wästberg: Minnets stigar. En resa bland svenska kyrkogårdar
2000: Dick Harrison: Stora döden. Den värsta katastrof som drabbat Europa
1999: Jan Svartvik: Engelska – öspråk, världsspråk, trendspråk
1998: Bengt Jangfeldt: Svenska vägar till S:t Petersburg. Kapitel ur historien om svenskarna vid Nevans stränder
1997: Sven-Eric Liedman: I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria
1996: Maja Hagerman: Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid
1995: Maria Flinck: Tusen år i trädgården. Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar
1994: Leif Jonsson (red.): Musiken i Sverige I-IV
1993: Peter Englund: Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt
1992: Gunnar Broberg (red.): Gyllene äpplen. Svensk idéhistorisk läsebok

(2020-11-23)