European Heritage Days, i Sverige kallad Kulturhusens dag, firas varje år under september månad i hela Europa. Årets tema i Sverige är Sverige-Finland, en delad historia och äger rum den 13 september.

– Vi vill i år ge möjligheten att visa upp vårt gemensamma kulturarv vi delar med Finland, säger riksantikvarie Inger Liliequist, som själv har sina rötter i de värmländska finnskogarna.

I flera hundra år levde svenskar och finländare i ett och samma land. I år är det 200 år sedan Finland och Sverige skildes åt, vilket uppmärksammas genom Märkesåret 1809. Temat på årets Kulturhusens dag, Finland-Sverige, en delad historia, knyter an till detta.

Riksantikvarieämbetet välkomnar alla att öppna upp och visa byggnader och kulturmiljöer som bär spår av det gemensamma svensk-finska kulturarvet i Sverige och låta besökarna upptäcka den historia och de traditioner vi delar med Finland.

Kulturhusens dag är en del av European Heritage Days. Redan 1984 genomfördes Historic Monuments Open Day i Frankrike. Detta initiativ spred sig snart till bland annat Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Sverige. 1988 anordnade Sverige sitt första ”Öppet hus” som det då kallades. Europarådet instiftade European Heritage Days 1991. Samtliga Europarådets 49 medlemsstater deltar i European Heritage Days som årligen lockar 20 miljoner besökare till mer än 30 000 lokala evenemang.

Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör av Kulturhusens dag i Sverige.

2008 – Smaka på husen
2007 – K-märkt
2006 – Möten och avsked
2005 – Maritima miljöer
2004 – Hus i goda händer
2003 – Idrottens miljöer
2002 – Rum för religion