Årets industriminne är en BH-fabrik

BH från Abecita. Foto: Borås Museum och Textilmuseet

Foto: Borås Museum och Textilmuseet

BH-fabriken i Borås var en gång Sveriges största BH-tillverkare, och den funktionalistiska byggnaden bär på berättelser om textilindustrin och de som arbetade där. I dag kan besökare ta del av samtida konst med fotoutställningar och verk av vår tids främsta textilkonstnärer. Abecita of Sweden tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2022.

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går i år till Abecita of Sweden AB, för detta AB Corsettindustri, i Borås. Utmärkelsen, som delades ut första gången 1995, syftar till att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta.

Priset motiveras av att Abecita of Sweden/AB Corsettindustri representerar en bransch som spelade en viktig del av det moderna Sveriges framväxt efter andra världskriget. Fabriken och berättelserna vittnar om kvinnokraften inom den svenska tekoindustrin. Industriarvet har omhändertagits och tillgängliggjorts och produktionslokalerna samspelar i dag med konst vars tematik som anspelar på företagets textila historia.

Vid 1950-talet var Borås en expanderande stad med en stark textil- och konfektionsindustri. I efterkrigstiden blev fabrikstillverkade kläder en vardagsvara för alla. Med 1960- och 1970-talens strukturomvandling och konkurrens från låglöneländer kom tekokrisen. Tiotusentals arbetstillfällen gick förlorade i Boråsområdet. Statliga hjälpåtgärder hjälpte föga och få företag klarade konkurrensen.

AB Corsettindustri grundades 1932. År 1970 bytte företaget namn till Abecita of Sweden AB och tio år senare köptes fabriken av konkurrenten Swegmark: Produktionen kunde fortsätta och produkterna dominerade BH-tillverkningen i Sverige. Företagsägarna Bengt och Berit Swegmark skapade Abecita Popkonst & Foto i den forna BH-fabriken 2008. Besökaren kan ta del av industriarvet och konst med samtida fotografier och textila verk från samtliga nordiska pristagare av The Nordic Award in Textiles, Nordens största pris för textil konst.

Årets industriminne
2021: Wallåkra Stenkärlsfabrik
2020: Jädraås samhälle
2019: Växbo Lin
2018: Dalslands kanal
2017: Långbans gruv- och kulturby
2016: Lessebo handpappersbruk
2015: Fengersfors bruk
2014: Olofsfors bruk
2013: Lapphyttan i Norberg
2012: Göteborgs remfabrik
2011: Strömsborgs ullspinneri
2010: Stripa gruva
2009: Porjus kraftverk
2008: Forsviks bruk
2007: Drängsmarks ångsåg
2006: CTH Fabriksmuseum
2005: Hylténs industrimuseum
2004: Ryttarens torvströfabrik
2003: Kalklinbanan Forsby-Köping
2002: Kyrkeby bränneri
2001: Hovermo gårds- och industrimuseum
2000: Bältarbo tegelbruk
1999: Oljeön i Ängelsberg
1998: Borns svagdricksbryggeri
1997: Grimetons radiostation
1996: Ebbamåla bruk
1995: Älvängens repslageri

(2022-05-31)