Nyheter

Stor donation till nya historieprofessorer i Linköping

Stor donation till nya historieprofessorer i Linköping

En donation på 125 miljoner kronor möjliggör inrättandet av fem nya professurer på Linköpings universitet. Donationen riktas till ämnena modern historia, ekonomisk historia, konsthistoria, statsvetenskap och nationalekonomi.

Rekordstort renoveringsstöd till kulturhistoriska fartyg

Rekordstort renoveringsstöd till kulturhistoriska fartyg

De kulturhistoriskt värdefulla fartyg som fortfarande trafikerar våra vatten ägs och förvaltas oftast av ideella eller privata aktörer. Tack vare ett rekordstort fartygsstöd kan Sjöhistoriska museet i år stödja renoveringar av 14 fartyg runt om i landet.

Hyresmodellen för vissa kulturfastigheter ses över

Hyresmodellen för vissa kulturfastigheter ses över

Den kritiserade modellen med kostnadshyra, som tillämpas vid hyressättningen för Historiska museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Operan och Dramaten, ska nu ses över av en utredare.

Stora historiepriset till Henrik Berggren

Stora historiepriset till Henrik Berggren

Historikern, författaren och journalisten Henrik Berggren tilldelas Stora historiepriset 2024. ”Hos Henrik Berggren förenas på bästa sätt historikerns källkritiska blick med journalistens kvicka penna och folkbildarens berättarlust” skriver juryn.

Fastighetsverket lanserar Sveriges minsta kulturkanal

Fastighetsverket lanserar Sveriges minsta kulturkanal

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Nu har den nya strömningstjänsten Sevärt lanserats för att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

Årets hembygdsförening finns i Stockholms skärgård

Årets hembygdsförening finns i Stockholms skärgård

Blidö sockens hembygdsförening vinner utmärkelsen Årets hembygdsförening. ”De har skapat en gemensam mötesplats i bygden och gjort det möjligt att resa i tiden, fysiskt men också digitalt på hemsidan”, skriver juryn.

Ny podd om när Sverige kopplades upp

Ny podd om när Sverige kopplades upp

Tele2 har startat podden Internetpionjärerna om internets historia. Lina Thomsgård kommer tillsammans med experter och kända gäster bjuda på berättelsen om när Sverige kopplades upp.

Sjöfartsmuseet Akvariet är Årets museum 2024

Sjöfartsmuseet Akvariet är Årets museum 2024

För sitt mod att tänka nytt, sin nyskapande omvandling och sin mångfacetterade verksamhet i gränslandet mellan kultur och natur tilldelas Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg utmärkelsen Årets museum.

Sverige återlämnar kranier till Finland

Sverige återlämnar kranier till Finland

Karolinska institutet ska överlämna 82 kranier och andra mänskliga kvarlevor av finländskt ursprung till Finland. Det har regeringen beslutat efter krav från både från aktivistgrupper och finska myndigheter.  

Nytt värmesystem stänger halva Löfstad slott

Nytt värmesystem stänger halva Löfstad slott

När Löfstad slott utanför Norrköping öppnar för säsongen kommer bara halva slottet visas upp för besökarna. Det har länge varit problem med fukt och därför installeras bergvärme för att skapa ett hållbart inomhusklimat.

Årets Arbetsmyra driver skogsmuseet i Daretorp

Årets Arbetsmyra driver skogsmuseet i Daretorp

Skogsmuseet i Daretorp i Västergötland har blivit bygdens naturliga samlingsplats. Som en motor för verksamheten sitter Lena Jonsson, som nu får ta emot priset Årets Arbetsmyra.

Gribshundens vrak ger kunskap om militär revolution

Gribshundens vrak ger kunskap om militär revolution

Nya insikter om örlogsskepps stridsplattformar och en unik vapenkista från senmedeltid – det är några nya resultat från studier av det danska flaggskeppet Gribshunden som sjönk i Blekinge skärgård år 1495.

Omfattande utbildningsinsats för digitalisering av kulturarvet

Omfattande utbildningsinsats för digitalisering av kulturarvet

Stärkt kompetens inom kulturarvets digitalisering hos museianställda står i fokus i det treåriga projektet Digitala museilyftet. Tre utbildningspaketet lanseras för att möta museernas olika behov och förkunskaper inom digitalisering.

Regeringen överlämnade skrivelse om det kyrkliga kulturarvet

Regeringen överlämnade skrivelse om det kyrkliga kulturarvet

I dag har regeringen överlämnat skrivelsen ”De kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan – om förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet” till riksdagen. Det är en kontrollstation för den kyrkoantikvariska ersättningen som genomförs vart femte år.

Byggstart för skeppet Vasas nya stöttning

Byggstart för skeppet Vasas nya stöttning

I dag startade bygget av skeppet Vasas nya stödkonstruktion. Dagens 17 utvändiga stöttor kommer att ersättas av 27 specialkonstruerade vaggor med en led under kölen, byggda i stål.

Annonser
Köp historiska kartor från Historiehemmet. Gamla kartor från din hembygd.

Dagens datum

Den 26 juni 1959 blev Ingemar Johansson världsmästare i tungviktsboxning genom att besegra amerikanen Floyd Patterson i Yankee Stadium i New York.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!