Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till Gertrud Lyrung från Visby

Gertrud Lyrung mottar förtjänstmedaljen 2017 från riksantikvarie Lars Amréus. Foto: Henrik Löwenhamn/Riksantikarieämbetet

Gertrud Lyrung mottar förtjänstmedaljen 2017 från riksantikvarie Lars Amréus. Foto: Henrik Löwenhamn/Riksantikarieämbetet

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2017 tilldelas Gertrud Lyrung från Visby. Gertrud Lyrung får medaljen för att hon med stor uthållighet, berättarglädje och entusiasm guidat besökare i världsarvet Visby i 50 år. Priset lämnades över av riksantikvarie Lars Amréus i Riksantikvarieämbetets lokaler på Artillerigatan i Visby den 19 december.

– Tänk att min enkla uppgift här i Visby kunnat leda till en sådan utmärkelse.Tack för att ni bevisat mig den äran, sa Gertrud Lyrung.

Riksantikvarieämbetets medalj för särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården har tilldelatas Gertrud Lyrung från Visby. Medaljen överlämnades högtidligen i Riksantikvarieämbetets hörsal i Visby den 19 december klockan 14:00 inför ett 30-tal medarbetare på myndigheten av riksantikvarie Lars Amréus.

Gertrud Lyrung är 86 år och har i 50 års tid guidat intresserade i Visbys stadsmiljö, sommartid på daglig basis. På så sätt har hon under lång tid och med en imponerande uthållighet hjälpt till att levandegöra världsarvet Visby och gett besökare och bofasta en ökad och fördjupad relation till världsarvet. Gertrud Lyrung bor själv i Visby. Lars Amréus delade ut medaljen och han motiverade så här:

– Med enastående uthållighet och stort engagemang har hon i 50 år guidat människor genom världsarvet Visby så att fler fått ta del av platsens unika historia. Hon lever efter devisen ”Gör vad du kan – med de gåvor du har – på den plats där du är – just nu”. Hon har visat att en enskild person verkligen kan göra skillnad och ha en avgörande betydelse för förmedlingen av vårt gemensamma kulturarv. 2017 års förtjänstmedalj går därför till Gertrud Lyrung, Visby, sa riksantikvarie Lars Amréus och lämnade över förtjänstmedaljen i silver med högblått band, formgiven av Léo Holmgren.

Gertrud Lyrung tackade för utmärkelsen:

– Tänk att min enkla uppgift här i Visby kunnat leda till en sådan utmärkelse.Tack för att ni bevisat mig den äran. Visby är fullt av värdefulla saker våra förfäder lämnat efter sig. I mina guidningar vill jag alltid ge besökarna en känsla av historiska vingslag i nuets upplevelse. Mitt mål är att skicka hem belåtna turister som längtar tillbaka, sa Gertrud Lyrung.
Gertrud Lyrung intervjuades sedan av Riksantikvarieämbetets Henrik Löwenhamn innan riksantikvarie Lars Amréus rundade av.

– Vi talar ofta om att bevara kulturarvet, men bevarandet bygger på att det finns en vilja att bevara och det i sin tur förutsätter kunskap om kulturarvet. Bevaradet och förmedlandet är därför två sidor av samma mynt. Du har bidragit med att sprida kunskap och engagemang om kulturarvet och är därför en mycket värdig mottagare av den här förtjänstmedaljen, sa Lars Amréus.

Motiveringen till utnämningen:
”För att med enastående uthållighet och stort engagemang levandegjort det medeltida Visby så att fler fått ta del av platsens unika historia.”

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas ut årligen, sedan 1981, till en person som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet. Medaljen delas normalt ut i samband med Riksantikvarieämbetets Höstmöte. I år har det dock inte hållits något Höstmöte.

Tidigare pristagare
2016: Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg
2015: Calle Eklund
2014: Gudrun Norstedt
2013: Hélio Ricardo Duarte
2012: Bengt Spade
2011: Göran Gudmundsson
2010: Engelska pojkar och flickor, Malmberget
2009: Kerstin och Egil Bergström
2008: Fredrik Blomgren
2007: Lena och Michael Michaëlsson

(2017-12-20)