Böcker

Gustaf VI Adolf – regenten som räddade monarkin

Gustaf VI Adolf bidrog personligen till att rädda monarkin i Sverige när han 1918 1919, tillsammans med bland andra Hjalmar Branting, som kronprins pressade Gustaf V och högern att gå med på en demokratisk rösträttsreform. Hans personlig popularitet gjorde senare att republikfrågan avfärdades från vår nuvarande författning.

Den historiografiska revolutionen 1960–1990

I den här boken analyseras den radikala förändringen av historiska framställningar mellan 1960 och 1990. Den förändringen innebar en revolution som framför allt gällde skrifter med mål att presentera ny kunskap om någon del av det förflutna.

Svenskt spannmål

Den historiska betydelsen av spannmål kan knappast överskattas. När jordbruket uppstod för mer än 10 000 år sedan var det genom odling av de olika sädesslagen. Boken Spannmål sätter svenska historiska sädesslag i fokus och beskriver hur odlingsmaterialet av vete, råg, korn och havre har utvecklats parallellt med odlingens teknik och ekonomi.

Brotten som skakade Sverige

I Brotten som skakade Sverige beskrivs femton uppmärksammade svenska brott från 1950 till 2010. Det handlar om förskingringar, mord, rån, stölder, utpressningar och bedrägerier. Brott som alla har varit mycket omskrivna och omtalade. Detaljerna kring dem är ofta fruktansvärda men miljöer och företeelser kring brotten är vardagliga, vilket gör dem extra obehagliga.

Sveriges mäktigaste familjer

I Sveriges mäktigaste familjer möter vi miljardärerna som spelar i en egen division i svenskt näringsliv. Många av dem har utvecklat globala företag och skapat förmögenheter som ger makt och inflytande i det svenska samhället. I femton berättelser om företagen, människorna och pengarna får vi se hur det gick till när landets största förmögenheter växte fram.

Kronans band- och hjultraktorer 1920-1980

Traktorer ersatte hästar inom försvaret men det gick ack så långsamt. Främsta orsaken var brist på ekonomiska medel. Soldaterna fick nöja sig med riskfylld cykeltolkning innan uppsittning på traktorsläp infördes. Under åren 1920-1980 provades och anskaffades mängder av olika traktorer på hjul eller band.

Bokförläggaren Gerard Bonnier och konsten

Den legendariske bokförläggaren Gerard Bonnier (1917–1987) var också en nyckelperson i svenskt konstliv under flera decennier. Han starka engagemang tog sig många uttryck, men framför allt i ett passionerat samlande, och från mitten av 1940-talet till slutet av 80-talet skapade Gerard Bonnier en enastående samling av svensk och internationell nutidskonst.

En biografi om Ester Blenda Nordström

Som Sveriges första undersökande reporter gjorde Ester Blenda Nordström det ingen annan vågade. Under falsk identitet slet hon som piga på en bondgård, hon levde ett halvår med samer i Lapplands piskande snöstormar och reste som tredjeklasspassagerare med fattiga emigranter till Amerika. De banbrytande reportage som hon tog med sig hem förändrade den svenska journalistiken.

Klara kloster och Kungsladugården

Kungliga nationalstadsparken inrättades 1995 och är ensam i sitt slag i världen. Tack vare att stora delar har stått under s.k. kunglig dispositionsrätt sedan Karl XI:s tid skiljer sig området från andra stadsnära hårt exploaterade marker väster och söder om stadskärnan. Nationalstadsparkens rika växt- och djurliv är väl dokumenterat och vi har även god kännedom om historien från jaktparkstiden dvs. från 1600-talets slut då namnen Norra och Södra Djurgården etablerades och framåt.

Nils Edén – demokratins statsminister

Nils Edén var en liberal historieprofessor och politiker som ledde en liberal-socialdemokratisk regering under de dramatiska åren 1917-1920. Då blev Sverige en demokrati. Kvinnor fick rösträtt, och den kommunala rösträtten blev inte längre graderad.

Släktforska om sjöfolk

Den här handboken ger en översikt över vad arkiven om sjöfolk rymmer och belysande exempel visar hur arkivhandlingar kan hittas och tolkas. Tack vare sjömanshusarkiven kan enskilda sjömäns hela arbetskarriär följas och dokumenteras, från inskrivningen i sjömanshuset till avmönstringen från sista fartyget. Att kanske få veta att en sjöman rymt i Boston kan vara den lilla pusselbit som lägger släktpusslet på plats.

Det germanska spåret från Tacitus till Tolkien

De vilda germanernas muntliga diktning omtalas redan av den romerske historikern Tacitus omkring år 100. Lars Lönnroth följer det germanska spåret från Beowulf och Eddan till Ringarnas herre och Game of Thrones.

Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget

Raoul Wallenbergs exceptionella insatser för att rädda ungerska judar undan Förintelsen, liksom hans ännu delvis okända öde som politisk fånge i Sovjetunionen, har fortlöpande fångat massmedias intresse. I denna undersökning har Wallenbergforskaren Lars Brink kartlagt hur svensk dagspress har följt ärendet Raoul Wallenberg.

Agitatorn Kata Dalström

År 1894 anslöt sig Kata Dalström till Socialdemokraterna. Uppvuxen i en högborgerlig miljö sågs hennes politiska engagemang närmast som samhällsomstörtande. Det dröjde inte länge innan Kata Dalström gav sig ut som socialistisk agitator. Hon reste land och rike runt, hamnade i opposition med partiledningen men älskades ute i landet – där hon sågs som en levande legend.

En svensk herremans bittra öde i Lusitania-katastrofen 1915

Lusitania-katastrofen den 7 maj 1915 förvandlade på bara tre dagar den skånske godsherren Anton S. Jacobaeus till ett anonymt lik i en massgrav på Irland. Han reste flott i första klass ombord den brittiska lyxångaren när den torpederades av en tysk ubåt. Vem var han och vad gjorde han egentligen ombord på Lusitania, utan hustrun vid sin sida och med en smärre förmögenhet på fickan?

Lunds universitet och omvärlden

Beredd till bådadera vill visa vidden av ett gammalt universitets verksamhet, i går, nyss, i dag, från grundläggandet 1666. Tyngdpunkten har lagts på de senaste femtio åren, den tid som gått sedan universitetet senast firade sin existens.

Arkivguld

I Riksarkivets samlingar finns många oväntade guldkorn. Man hittar några av landets äldsta fotografier liksom modernare filmklipp från den svenska filmcensuren. Unika livsöden kan pusslas ihop ur personarkiven som jämtlänningen som deltog i amerikanska inbördeskriget, den transsexuella gotlänningen eller ingenjören som letade äkta guld i Amerika. Om detta handlar Riksarkivets årsbok.

Hela Stockholms Isaak Hirsch

Isaak Hirsch (1843–1917) var kring förra sekelskiftet en av Stockholms mest kända invånare. Han var en av få stockholmare som kunde omnämnas med enbart förnamnet – alla visste ändå vem det rörde sig om. Isaak var i över ett halvt sekel febrilt verksam som grosshandlare, företagsgrundare, fastighetsspekulant, byggherre och donator.

En av staten godkänd historia

Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också synen på det förflutna. I boken undersöks den statliga förhandsgranskningen av historieläromedel 1938-1991.

Vikingatida sed och kristen tro i Mälarområdet

Skiftet handlar om det långa skiftet mellan vikingatida livstolkning och praktiserad kristen tro i främst Mälardalen. Genom utgrävningar har föremål, gravar, hus- och kyrkogrunder kommit att bli en kunskapsbank tillsammans med det som i dag finns ovan jord i form av runstenar, kyrkoruiner och kyrkobyggnader.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3266 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 23 oktober 1384 invigdes Vadstena kloster.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!