Böcker

Krigarna från Valsgärde

Följ med till en guld- och granatskimrande forntid då Upplands mest inflytelserika familjer började begrava sina döda på ett helt nytt sätt. Arkeologen Kent Andersson berättar om den dramatiska vendeltiden utifrån fyra praktgravar som en gång fanns i uppländska Valsgärde.

Gustaf Dalén – en biografi

Gustaf Dalén, småbrukarsonen från Stenstorp i Västergötland, är den ende svenske företagsledare som har fått ett Nobelpris. Genom sina automatiska AGA-fyrar nådde Dalén världsrykte. Därtill gjorde han en rad andra uppfinningar, inte minst den välkända AGA-spisen.

Nordisk mytologi från A till Ö

I uppslagsboken Nordisk mytologi får vi kortfattat ta del av allt från hjälten Beowulfs kamp mot monster till den danska kungadottern Signes tragiska kärlekshistoria. Katarina Harrison Lindbergh ger en spännande inblick i den nordiska sagovärlden och mytologin.

Knut Alvssons krig

Adelsmannen Knut Alvsson (1455-1502) var avlägset släkt med de gamla norska kungarna. Efter att ha blivit förbigången av den danske unionskungen till flera viktiga ämbeten i Norge bestämde han sig för att ta upp kampen och lierade sig med upproriska svenska adelsmän i ett krig som snart omfattade stora delar av Norden.

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning

Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar som tvingades bära stormaktsdrömmen på sina axlar. Genom mer eller min­dre våldsamma protester lyckades bönderna tvinga de styrande att förhandla om den förda politiken.

Wilhelm Kåge – Sveriges keramiske kung

Wilhelm Kåge var Sveriges mest kända keramiske konstnär och formgivare under 1900-talets första hälft. Han var Gustavsbergs stora stjärna och gav fabriken en egen profil genom ett otal serviser, både för kungahus och svenska kök. Storsäljare som ”Pyro” och ”Grå ränder” blev de svenska hemmens käraste vardagsvaror.

Svenska Släktkalendern 2016

Den fyrtioåttonde utgåvan av Svenska Släktkalendern innehåller 48 släktartiklar. Variationen av olika släkter är stor, men tema är scenkonstnärer med bland annat Ingmar Bergmans, Ingrid Bergmans, Jussi Björlings, Julia Cæsars och Anders de Wahls släkter, teaterfamiljen Ekman samt Josef Fares, Emilie Högqvists, Christina Nilssons, Stellan Skarsgårds och Sylvia Vrethammars släkter.

Värmland och kriget 1563-1570

År 1563 inleddes det krig som i historieskrivningen har kommit att benämnas nordiska sjuårskriget. På den ena sidan stod Sverige, på den andra Danmark och dess allierade hansestaden Lübeck och Polen. Boken skildrar sjuårskriget till lands med tyngdpunkt på de händelser som i särskilt hög grad berörde värmlänningarna och de ryttare och knektar som rekryterades ur deras led.

Kyrklig krigspropaganda i Sverige och Frankrike 1610-1710

1600-talets Europa präglades av krig. Hundratusentals soldater stupade på slagfälten och för vanligt folk höjdes skatterna gång efter gång. För att legitimera krigsinsatserna använde sig kungamakten i Frankrike och Sverige av kyrkan. Där hölls böner för krigsföretagen och när ett slag vunnits eller en stad erövrats firades tacksägelsedag.

Nils Mattsson Kiöpings resa i Asien och Afrika 1647-1656

Åren 1647-1656 befann sig Nils Mattsson Kiöping på resa i Asien och Afrika. Vid hemkomsten blev han den förste att på svenska skildra den exotiska, stundtals magiska värld han mött bortom det klassiska Europas gränser. Reseskildringen framstår i dag som en unik berättelse från en tid då världen ännu var förtrollad och ändå hade börjat att formas av den moderna tidens anda.

Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln

Boklen kompletterar kunskapen om kompaniet med nya rön, från tidigare kända och nyfunna källor. Såväl från dokument i offentliga och privata arkiv som från den marinarkeologiska utgrävningen vid Hunnebådan i Göteborgs inlopp där ostindiefararen Götheborg förliste 1745.

Svensk soldat i fem krig

Roland Strandberg har rymt från franska främlingslegionen, vaktat krigsförbrytare i Haag, skyddat Storbritanniens dåvarande premiärminister Gordon Brown i Afghanistan, varit verksam som FN-soldat i Libanon och Bosnien, arbetat under Natobefäl i Kosovo och Afghanistan, och senare som livvakt i Irak.

Skansen 125 år

Genom sinnliga upplevelser väcks människans lust att lära. Endast på det viset erövrar hon kunskap och insikter. Så menade pedagogen Artur Hazelius och så skapade han friluftsmuseet Skansen 1891, som en myllrande historisk värld, full av intryck och överraskningar. Det 125 år gamla museet uppmärksammas i Fataburen 2016.

Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till utbildningarna. Boken belyser viljan att komma till rätta med problemet.

1900-talets frikyrklighet som kulturbygge

En av de stora folkrörelserna, frikyrkorörelsen, får nu sin 1900-tals historia beskriven. I fokus står svenska missionsförbundet och Pingströrelsen. Det traditionella engagemanget för mission övergår nu i ett allmänt intresse för tredje världen samtidigt som den moderna kulturen utmanar alltmer.

Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv

Svensk byggnadshistoria är inte bara svensk. Sedan Stockholm bildades i den äldsta stadskärnan Gamla stan har man tagit emot människor och intryck från världens olika hörn. Invandrat och utvandrat behandlar det internationella utbytet under olika epoker.

Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900

Politiker och teoretiker har länge diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat? I antologin Den nya staten undersöker författarna hur synen på staten och dess mandat förändrades i industrialismens genombrottstid.

Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren

Karin Bojs och Peter Sjölund följer DNA från svenska mäns Y-kromosomer och när resultat från professionella forskare och släktforskande privatpersoner läggs ihop framträder en ny bild av Sveriges historia. En mycket finkalibrerad bild, där de flesta svenska män kan hitta sina egna linjer i det stora gemensamma släktträdet.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn

Bokus - historia & arkeologi Däck online hos Tirendo

Hyra förråd Lidingö

Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper


STS Alpresor
Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 2976 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 28 mars 1889 inträffade Yngsjömordet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!