Böcker

Rikshushållaren Gunnar Sträng

Ingen annan politiker i svensk historia har suttit i regeringen lika länge som Gunnar Sträng – 31 år, varav 21 år som finansminister. I dag ses han som en ikonisk ledare inom socialdemokratin. Men vem var Gunnar Sträng? Vad drev honom och hans politiska arbete? Biografin Rikshushållaren ger en inblick i Gunnar Strängs fackliga och politiska liv och gärning, i både med- och motgång.

Svenska missionärer i Fristaten Kongo

Fristaten Kongo har kommit att symbolisera ett av den europeiska imperialismens allra mörkaste kapitel. I spåren av koloniseringen startade Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i landet under tidigt 1880-tal. I Ett motsägelsefullt möte utforskar historikern Pia Lundqvist missionärernas möte med befolkningsgruppen bakongo.

Medicin och vård i Göteborg under hundra år

De senaste hundra åren har medfört enorma förändringar i samhället, så också inom sjukvården. Den tekniska utvecklingen varit omvälvande med avancerad diagnostik och behandling. Antibiotika, hormoner, cellgifter och andra läkemedel har medfört ett dramatiskt förändrat sjukdomspanorama. Denna populärvetenskapliga bok beskriver förändringarna med fokus på Göteborg.

Militärhistoriska besöksmål i Sverige

Boken Hemliga utflykter innehåller nästan tusen militärhistoriska besöksmål i Sverige samt ett antal korta artiklar med bakgrundsmaterial. De besöksmål som inte har gatuadress, har GPS-position, de flesta har dessutom en utförlig vägbeskrivning.

Järnsmedjor och smedjeströmmar i Sunnerbo

Rapporten består av huvudavsnitt om blästbruket i Sunnerbo härad, bestående av tillbakablick, genomförande, resultatgenomgång, analys, tolkningar och sammanfattning, följt av sex bilagor med bland annat inventeringsfakta och fältkommentarer från jordebokens 72 järnsmedjor.

Völvor, krigare och vanligt folk

Av de omkring tio miljoner föremål som finns i Historiska Museets samlingar har arkeologen Kent Andersson valt ut trettio klenoder från järnåldern till boken Völvor, krigare och vanligt folk.

Funktionshinder genom tiderna

Gamla synsätt spökar än handlar om en osynlig del av vår historia, om hur människor med funktionsnedsättningar betraktats och behandlats genom tiderna. Den ställer frågor om allas lika värde, i en tid när gamla synsätt börjat spöka igen.

Familjen De Geers boksamling på Finspångs slott

Det lärda livet för en brukspatron under 1600- och 1700-talet kan spåras med hjälp av hans bibliotek. Den världsunika Finspongssamlingen skapades av Louis De Geer och byggdes vidare av hans son, sonson och sonsons son till att vid mitten av 1700-talet omfatta cirka 8 000 volymer.

Svenska fartyg i allierad charter 1940–1945

När Tyskland la ut minfält mellan Jylland och Sydnorge 1940 blev 40 procent av den svensk handelsflottan och de flesta fartygen kom att gå i frakttrafik åt av brittiska eller amerikanska myndigheter. Dödens roulette handlar om dessa fartygs öden.

Essäer om antinazisten Birger Forell

Som legationspastor i Berlin gjorde Birger Forell Europa medvetet om förföljelsen av kyrkorna i Nazityskland och räddade åtskilliga människor från en säker död. Efter att ha blivit kyrkoherde i Borås arbetade han med tyska krigsfångar i Storbritannien. Till hans stora efterkrigsinsatser hör grundandet av flyktingstaden Espelkamp. Han blev nominerad till Nobels fredspris.

Sveriges medeltida latinska inskrifter 1050-1250

Sveriges latinska inskrifter från tidig medeltid presenteras i denna bok för första gången samlade i en vetenskaplig edition. 62 inskrifter på gravmonument, dopfuntar och arkitektoniska objekt ger en ny bild av skriftlighet, kultur och religion från en tid då det latinska alfabetet anlände till Sverige.

Herzogin Cecilie och hennes krets

Vissa fartyg och vissa personer blir med tiden större än livet. I sjöfartshistorien seglar fyrmastade barken Herzogin Cecilie från Mariehamn fram med oförminskad glans, och omständigheterna kring hennes haveri 1936 väcker fortfarande heta känslor åttio år efter det utdragna sorgespelet.

Svenskarna i första världskriget

En berättelse om till stora delar bortglömda tragedier, äventyr, strävanden och öden från åren 1914–1918. Svenskar ligger begravda på de gigantiska krigskyrkogårdarna på västfronten efter att ha stupat i bland annat tyskt, fransk och amerikansk tjänst, och i svenska kyrkogårdar vilar utländska krigsinvalider som dog på väg hem.

Släkten Frumerie i Öregrund

Denna skrift handlar om de i släkten Frumerie som levde i Öregrund sedan 1672. För vallonerna låg Öregrunds värde framför allt i stadens rätt att skeppa järn från de uppländska bruken till Stockholm för vidare export. För första gången följs Öregrundsfrumeries efterlevande ättlingar i Sverige.

Digital humaniora

Frågor som rör digitalisering, digital teknik och medieanvändning påverkar i allra högsta grad såväl humanistiska frågeställningar som forsknings- och undervisningspraktiker inom det humanistiska området. Med utgångspunkt från begreppet ”digital humaniora” presenterar och diskuterar denna antologi hur humaniora närmar sig den digitala samtiden.

Systrarna von Hallwyl

Hallwylska museets grundare är väl kända medan deras tre döttrar är mindre kända för en större publik. I boken Systrarna von Hallwyl framträder en fördjupad bild av parets von Hallwyls döttrar Ebba von Eckermann (1866–1960), Ellen Roosval (1867–1952) och Irma von Geijer (1873–1959).

Vreta kloster, Flistad, Stjärnorp, Ljung och Allhelgonakyrkan

Kyrkan är en nyckel för att förstå historien – en mötesplats för människor i landskapet under tusen år. Kyrkan, rummet, landskapet är historien om vårt gemensamma kulturarv genom tusen år, speglat genom fem kyrkor i Vreta klosters församling i Östergötland.

De enskilda arkiven i Landsarkivet i Göteborg

Sedan Landsarkivet i Göteborg grundades 1911 har en imponerande samling av arkiv byggts upp – dels från statliga verksamheter och dels från den privata enskilda sektorn. Nu presenteras för första gången landsarkivets stora bestånd av enskilda arkiv i sin helhet – över 2 200 olika arkiv från företag, privatpersoner, föreningar, släkter, gårdar med mera.

Släktforskarguide för 1900-talet

Att släktforska på sina 1900-talsanor är inte alldeles enkelt. Denna lilla släktforskarguide ger dig en rad tips och förslag på källor, som du kanske inte tänkt på. Den innehåller bland annat tips på källor som äktenskapsregister, förlossningsjournaler och olika databaser.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3814 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 27 april 1792 avrättades Gustav III:s mördare Jacob Johan Anckarström.