Vasamuseets vänners pris till Lars Ericson Wolke

Vasamuseets vänners pris år 2021 tilldelas professor Lars Ericson Wolke för boken Stridens verklighet. Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814. Prissumman är på 50 000 kronor.

Lars Ericson Wolke, professor i historia, tidigare vid Försvarshögskolan, är en av Sveriges främsta experter på militärhistoria. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, föredragshållare och författare, och har skrivit långt över 30 böcker om olika historiska ämnen.

Motiveringen för 2021 års pris lyder:

”Lars Ericson Wolke tilldelas priset för Stridens verklighet. Boken diskuterar hur de svenska krigen från 1563 till 1814 har utkämpats och upplevts såväl till lands som till sjöss. Det är alltså inte de övergripande strategiska aspekterna som står i fokus utan hur alla dessa drabbningar påverkade den enskilde: Vad fick honom att faktiskt marschera mot en möjlig död eller lemlästning? Hur var det att befinna sig på ett skepp under fientlig beskjutning? Boken är resultatet av ett helt livs forskning. Med vetenskaplig pregnans lyckas Lars Ericson Wolke belysa stridens verklighet på ett nytt sätt. Bokens levande och lättillgängliga språk låter läsaren komma nära de många soldater som stred, blödde och dog i de otaliga krigen under tidigmodern tid.”

Föreningen Vasamuseets vänner delar årligen ut ett pris på 50 000 kronor till en person som på vetenskapliga grunder har bidragit till att ge ökad kunskap och förståelse om Vasa och Vasas samtid. Syftet med priset är att hylla framtagandet och tillgängliggörandet av forskning om 1600-talet.

Priskommittén som nominerar och bedömer ett antal kandidater till priset varje år består av Linda Hinners, doktor i konstvetenskap och intendent på Nationalmuseum; Mattias Lundberg, professor vid institutionen för musikvetenskap på Uppsala universitet; Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola; Anna Maria Forssberg, docent i historia och forskare på Vasamuseet och Erland Sellberg, professor emeritus i idéhistoria på Stockholms universitet. Styrelsen i vänföreningen utser sedan vinnaren.

Lars Ericson Wolke mottar priset på Vasamuseet den 10 september. Eftersom prisutdelningen ställdes in förra året får även 2020 års pristagare Emma Hocker, före detta konservator på Vasamuseet, ta emot sitt pris för boken Preserving Vasa.

Tidigare pristagare:

2020: Emma Hocker
2019: Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström
2018: Niklas Eriksson
2017: Mirkka Lappalainen
2016: Merit Laine
2015: Anders Wahlgren
2014: Martin Kjellgren
2013: Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen
2012: Kristiina Savin
2011: Stefano Fogelberg Rota
2010: Moa Matthis
2009: Mats Hallenberg
2008: Mirkka Lappalainen
2007: Annika Sandén
2006: Inken Schmidt-Voges
2005: Anna Maria Forssberg
2004: Martin Bagge
2003: Torbjörn Eng
2002: Carl-Olof Cederlund
2001: Malin Lennartsson
2000: Sören Klingnéus
1999: Göran Stenberg
1998: Marie Louise Rodén
1997: Ebba During
1996: Stephen Johnston
1995: Jan Lindegren
1994: Leon Jespersen
1993: Jan Glete
1992: Nils Erik Villstrand

(2021-09-07)