​Helsingborgs stadsarkiv är Årets arkiv

​Helsingborgs stadsarkiv tilldelas priset Årets arkiv 2019. Vinnaren presenterades på Arkivforum i Stockholm och prissumman är 25 000 kronor.

– Jag är väldigt glad och stolt! Jag tror att vi blev årets arkiv eftersom vi gjort ett väldigt målmedvetet arbete under flera år där vi gått från ett traditionellt arkiv med fokus på pappersdokument till att bli ett av Sveriges modernaste arkiv med ett e-arkiv i drift. Idag har vi nya fina lokaler och en toppmodern depå. Vi har arbetat aktivt med personalen för att de ska trivas och utvecklas i sina roller och de har engagerat sig i att öppna upp arkivet, säger Sophia Hydén, stadsarkivarie och chef för stadsarkivet i Helsingborg.

Årets arkiv delas ut varje år av fackförbundet DIK. Prissumman är 25 000 kronor. I år delades priset ut på Arkivforum i Stockholm den 20 mars.

Motiveringen:
”Stadsarkivet i Helsingborg har sedan flytten till nya lokaler 2016 gjort en resa till att bli ett modernt och tillgängligt arkiv för hela kommunen.

Helsingborgs stad satsar stora resurser på sitt arkiv vilket speglas av den stora personalstyrkan, de nya lokalerna och införandet av e-arkiv. De nya ändamålsenliga lokalerna har lett till fler besökare och bättre arbetsmiljö. Stadsarkivet arbetar för att nå ut med sin verksamhet i sociala medier och samarbetar med släktforskarföreningen och folkrörelsearkivet. De har också god tillgång av forskarplatser och konferensytor. De har årligen över 5000 besökare och har även en uppsökande verksamhet för att tala om arkivet och dess verksamhet. Arkivet ser en ökning av besök från de yngre målgrupperna.

Sedan hösten 2018 har arkivet ett projekt där de går igenom samtliga akter för att kartlägga kvalitet på förvaring och innehåll. Stadsarkivet har på kort tid även fått förtroendet att ta emot ett par större privata samlingar, såsom Allers förlag och Zoegas. Helsingborgs stadsarkiv har ett väl fungerande e-arkiv som ständigt utvecklas i takt med att behovet av digitalisering ökar.”

Årets arkiv
2018: Vara kommunarkiv
2017: Migrationsverkets arkiv
2016: Malmö stadsarkiv
2015: Swedbank Document Management
2014: Arkivcentrum i Dalarna
2013: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2012: Dokument- och arkivservice Ringhals
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009: Arkivcentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv

(2019-03-22)