Aina Barnevik får Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Aina Barnevik. Foto: Niklas Ehlén.

Foto: Niklas Ehlén

Aina Barnevik tilldelas Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2022 för sitt engagemang för hällristningarna i Bohuslän. Barnevik är instiftare och styrelseledamot av den ideella organisationen Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Hennes insats, genom såväl stort personligt engagemang som ekonomiskt stöd, har möjliggjort att merparten av Bohusläns unika bildskatt från bronsåldern finns dokumenterad och tillgänglig både för forskare och intresserad allmänhet.

Hon har sedan stiftelsen bildades 1995 och fram till idag på ett osjälviskt sätt stöttat verksamheten, såväl ekonomiskt som genom ett stort personligt engagemang. Motiven på fler än 2 500 hällar har genom stiftelsen bilddokumenterats och gjorts tillgängliga och finns att tillgå både digitalt och genom tryckta publikationer.

– Jag är glad och hedrad och känner att det här visar på betydelsen av stiftelsens idoga arbete under närmare 30 års tid, säger Aina Barnevik.

Aina Barnevik har med stort engagemang och på ett föredömligt sätt bidragit till att fler har kunnat ta del av ett våra viktigaste kulturarv. Medaljen delades ut av riksantikvarien på Riksantikvarieämbetets höstmöte under högtidliga förhållanden, tillsammans med ett diplom.

– Det arbete som Aina har lagt ned i Bohuslän är ett bra exempel på hur det lokala arbetet på ett mycket konkret sätt kan bidra till att bevara, använda och utveckla kulturarvet, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Motivering:
”Aina Barnevik har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att merparten av Bohusläns hällristningar finns dokumenterade och tillgängliga. Genom ett stort ideellt och personligt engagemang har Ainas insatser möjliggjort att såväl forskare som intresserad allmänhet kan ta del av det unika kulturarv som Bohusläns hällristningar utgör.”

Riksantikvarieämbetet delar varje år ut förtjänstmedaljen till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet. Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj instiftades 1981 för särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturminnesvård.

Tidigare pristagare
2021: Krister Ljungberg
2020: Kristina Berglund
2019: Anna Björk och hennes elever, Hassela
2018: Lena Nordesjö
2017: Gertrud Lyrung 
2016: Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg
2015: Calle Eklund
2014: Gudrun Norstedt
2013: Hélio Ricardo Duarte
2012: Bengt Spade
2011: Göran Gudmundsson
2010: Engelska pojkar och flickor, Malmberget
2009: Kerstin och Egil Bergström
2008: Fredrik Blomgren
2007: Lena och Michael Michaëlsson

(2022-11-23)