Historiskans chefredaktör får Stora historiepriset 2021

Eva Bonde. Foto: Anna Moberg

Eva Bonde. Foto: Anna Moberg

Stora historiepriset går 2021 till Eva Bonde, chefredaktör på Historiskan, Sveriges första kvinnohistoriska tidning.

Eva Bonde har en kandidatexamen i historia från University College Dublin och utbildade sig till journalist vid Lunds universitet 2005–2007. Hon är grundare av förlaget Systerskapet AB som också ger ut Historiskan. Eva Bonde har varit verksam som redaktör och journalist inom historiska tidningar sedan 2009. Innan hennes nuvarande roll på Historiskan var hon chefredaktör för tidningen Allt om Historia.

Juryns motivering;
”Genom den sedan 2015 utgivna tidskriften Historiskan har journalisten och redaktören Eva Bonde synliggjort såväl enskilda kvinnoöden som kvinnors betydelse för olika samhällsfrågor i det förflutna. Genom att rikta strålkastaren mot kvinnors historia har Bonde förmedlat en betydelsefull motvikt till den rådande populärhistoriska historieskrivningen. Tidskriftens artiklar är vederhäftiga och väl dokumenterade i relevanta källor, inte sällan skrivna av fackhistoriker men bearbetade av en skicklig och kunnig redaktör.

Mot bakgrund av att historieskrivningen av tradition fokuserar på män, mäns föreställningar och mäns handlingar är det angeläget att framhålla förflutenhetens kvinnor, deras livsgärningar, tänkesätt och samhällsroller. Här är frågorna vi ställer och det sätt på vilket vi söker och formulerar svaren avgörande. Det ansvaret vilar på både forskande historiker och dem som förmedlar resultaten vidare till en bredare allmänhet. Genom en växande flora av populärhistoriska tidskrifter framstår med tydlighet det stora intresset för historia bland personer utanför universiteten. Desto viktigare då att tidskrifterna representerar historiens mångfald. Genom Eva Bondes Historiskan ges dåtidens kvinnor en röst. Tidskriften utgör på så sätt ett väsentligt korrektiv till tidigare utgivning.

Genom sin folkbildande insats lyckas Eva Bonde att till en vidare krets föra ut historiska kunskaper som annars hade riskerat att glömmas bort. Hennes engagemang för och förmedling av kvinnors historia bekräftar devisen ’historien är nu’ och lockar till läsning och samtal kring en historia som inspirerar till nya frågor om det förflutna liksom nya vägar för att söka svar – aspekter som framtidens historieforskning inte kan negligera.”

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Summan är från och med i år 100 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och en oberoende jury utser pristagaren. Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.

Juryn består av ordföranden Stefan Amirell, professor i historia vid Linnéuniversitetet; Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet; Rebecka Lettevall, professor i idéhistoria vid Malmö universitet; Johan Holm, fil.dr i historia vid Stockholms universitet och lärare vid Nyköpings gymnasium; Ida Östenberg, professor i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet samt forskare vid Kungliga Vitterhetsakademien.

Priset delas ut på Sörmlands museum i Nyköping den 29 september. Därefter följer ett samtal mellan Eva Bonde och Tobias Svanelid, redaktör för Vetenskapsradion. Hela ceremonin kommer att webbsändas.

Tidigare pristagare:
2020: Gunnar Broberg
2019: Annika Sandén
2018: Ida Östenberg
2017: Ronny Ambjörnsson
2016: Fredric Bedoire
2015: Heléne Lööw
2014: Maria Sjöberg
2013: Jonathan Lindström
2012: Elisabeth Mansén
2011: Svante Norrhem
2010: Yvonne Hirdman
2009: Bo Eriksson
2008: Eva Österberg
2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit

(2021-05-26)