Den 3 februari 1912 genomfördes den första militära flygningen i Sverige. Pilot var en av Sveriges första militära flygförare, marinlöjtnant Olof Dahlbeck. 100-årsminnet högtidlighölls vid en ceremoni i Stockholm. [Försvarsmakten]

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2012/02/svenskt-militarflyg-fyller-100/