Mer information om böckerna finns här

Vilken bok röstar du på?

E-post (obligatoriskt):

Kommentar (frivilligt):

Fyll i namn och adress om du vill delta i utlottningen av de nominerade böckerna (frivilligt):

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:

Postort:

Önskemål om jag vinner (frivilligt):

Skriv in denna kod nedancaptcha

OBS! Nättidningen Svensk Historia säljer aldrig några adresser.