Centrum för arbetarhistoria packar ihop på Folkets hus och flyttar in på slottet i Landskrona. [HD]

https://www.hd.se/2015-03-28/klart-att-arbetarhistorien-flyttar-in-pa-citadellet