Arkeologen Göran Tagesson får Cnattingiuspriset 2017

Göran Tagesson. Foto: Östergötlands museum

Göran Tagesson. Foto: Östergötlands museum

Bengt Cnattingiuspriset för 2017 tilldelas arkeologen, forskaren och docenten Göran Tagesson. Han får priset för att med pedagogisk skicklighet, genom åren berättat om resultaten av forskning och arkeologiska undersökningar. Göran Tagessons förmåga att göra de ibland komplexa arkeologiska resultaten begripliga, genom utgångspunkten att det är roligt att lära ut, har gjort honom till en mycket uppskattad föredragshållare och skribent.

Under ett flertal år har Göran Tagesson forskat om Linköping och Östergötlands historia. Hans avhandling Biskop och stad – aspekter på urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping bygger på samtliga arkeologiska undersökningar av det medeltida Linköping som genomförts fram till år 2000. I avhandlingen finns en gedigen grund för hur vi idag ser på det medeltida Linköpings framväxt.

Göran Tagesson har även forskat kring Franciskanerkonventets placering i Linköping och kring Vreta kloster kyrka. Genom uppdragsarkeologin, som styrs av exploatering av mark, har han dessutom genomfört arkeologiska undersökningar på många platser i länet.

I dag är Göran Tagesson är verksam vid Arkeologerna, Statens Historiska museers uppdragsarkeologiska verksamhet i Linköping. Han bedriver bland annat ett forskningsprojekt om ”Hus och hushåll i svenska städer 1600-1850” där han tillsammans med historikern Dag Lindström, Uppsala universitet, studerar hus och människor i Linköping och Kalmar.

Styrelsen för Östergötlands museum delar ut Cnattingiuspriset varje år, till en forskare, organisation eller museiman som forskat och arbete i Bengt Cnattingius efterföljd rörande främst östgötsk historia, konst och kulturmiljövård.