Tre av Sörmlands Museums fem arkeologer har sagt upp sig för att starta eget. En fjärde är tjänstledig för att jobba på annat håll. Enligt museichef Karin Lindvall är det tveksamt om museet kommer att ha egna grävande arkeologer i framtiden. [SN]

https://sn.se/nyheter/arkeologer-lamnar-sormlands-museum-sm4752217.aspx