I de vida skogarna där snapphanarna härjade under de svensk-danska krigen på 1600-talet vill några eldsjälar väcka historien till liv. Med hjälp av EU-pengar planerar de att skapa en äventyrspark om snapphanetiden. [HD]

https://www.hd.se/2010-06-27/vacker-liv-i-snapphanetiden