Brandkårens historia i Örkelljunga riskerar att gå förlorad för allmänheten. Efter räddningsstationens ombyggnad finns ingen plats för museiföremålen. [HD]

https://www.hd.se/2009-11-07/brandmuseum-utan-hem-efter-ombyggnad