Den arkeologiska undersökningen väster om Abbekås är nu klar. Sex områden norr om kustvägen pekas ut som känsliga ur fornlämningssynpunkt. [YA]

http://www.ystadsallehanda.se/skurup/fornminnen-registrerade-i-abbekas/