Hör och lyssna, ädla män,
Som fötts utav fritt blod,
Till denna sång om en god yeoman,
Han hette Robin Hood. 

Med dessa ord inleds en senmedeltida ballad, den första stora redogörelsen för världens genom tiderna mest ryktbare brottsling, Robin Hood.

Har Robin Hood verkligen existerat, är den legendariske fredlöse en påhittad myt eller namnet på en verklig person av kött och blod? Har Jungfru Marian funnits? Är de grönklädda muntra männen i Sherwoodskogen enbart en litterär fiktion eller har de en motsvarighet i form av en senmedeltida liga eller gerilla?

Det är några av de frågor Dick Harrison ställer i sin nya bok. Den handlar om sökandet efter en historisk hjälte, men också om utvecklingen av legenden om Robin Hood och om den engelska medeltid som han har blivit förknippad med. Författaren låter oss möta såväl legendfigurer som verkliga banditer, sheriffer och kungar. Förvånansvärt ofta visar det sig att verkligheten är lik dikten, att det finns en klar länk mellan samhälle och fiktion.

Legenden om en fredlös hjälte, ibland benämnd social bandit, har utvecklats i alla länder, även i Sverige. Dick Harrison gör exempelvis jämförelser mellan Robin Hood och svenska motsvarigheter som “mästertjuven Tullberg” i Småland, Erik Olof Älg i Ångermanland och Bildsköne Bengtsson, vars brottskarriärer skapade en form av legender. Harrison anser att om dessa, och andra legendariska rånare och mördare från de senaste seklerna som Billy the Kid och Bonnie & Clyde, “hade råkat leva på den källfattiga medeltiden är det inte osannolikt att det idag funnits forskare som försökt bevisa att de är mytologiska eller litterära uppfinningar”.

Det var på 1800-talet som den bildvärld skapades som vi är vana att förknippa med Robin Hood: krenelerade borgar, mörka skogar, kyska jungfrur, svarthjärtade skurkar och moraliskt oförvitliga hjältar.

Allt detta togs tacksamt upp av filmindustrin i Hollywood, och i ett av bokens kapitel berättar Dick Harrison om hur Robin Hood blev en hjälte för filmåldern. Spännvidden från medeltida ballader till de allra senaste Robin Hood-filmerna gör Mannen från Barnsdale till en monografi för såväl den historieintresserade som för cineasten.

Dick Harrison:
Mannen från Barnsdale. Historien om Robin Hood och hans legend
Prisma
350 sidor, inbunden.
Utkom i september 2000