Iveco och Scania lastbilar funktioner och fördelar du behöver veta

Smörjning

Iveco har fokuserat mycket uppmärksamhet på just denna aspekt.
En av projektets prioriteringar var att minska oljeförbrukningen, men mycket, mycket mer har uppnåtts och resultaten talar för sig själva:
0 påfyllningar mellan oljebyten. Iveco Sverige har en hel massa Iveco -lastbilar med olika innehåll hur deras fördelar och dagligt underhåll.
Vid varje rekommenderat oljekontrollintervall, (en gång var 10 000 km), kommer du att se att oljenivån alltid ligger inom rätt gränser och inte behöver fyllas på.

Faktorer som orsakar små oljeförluster har också reducerats som, även om de är irrelevanta när det gäller oljekonsumtion, kan bilda fula inkrusningar på motorn. Detta har gjorts genom att göra om oljekanalerna och minska antalet oljetätningar som används till mindre än hälften, vilket minskar potentiella läckage.
Renlighet i en motor är också en indikation på kvalitet.

Daily Agile -versionen

Glöm kopplingen och tänk bara på att bromsa och accelerera: detta bilbaserade alternativ är nu tillgängligt i lastbilstillämpningar och kommer att bli alltmer populärt inom en snar framtid.
Med Daily AGile har Iveco valt att automatisera en mekanisk transmission och därmed behålla sina fördelar:

 • effektivitet och lyhördhet
 • lägre vikt
 • enkelt underhåll
 • val mellan automatiskt läge och kopplingsfritt manuellt sekventiellt läge
 • optimerad bränsleförbrukning, vilket innebär att automatlådan är ännu mer ekonomisk än en manuell växellåda.

Den nya växellådan har utvecklats i samarbete med ZF och introducerar ett antal innovativa funktioner:

 • elektromekaniska ställdon, som är enklare, mer exakta och mer tillförlitliga än elektrohydrauliska komponenter.
 • Integrerade funktioner:
 • kännedom
 • igenkänning av körstil.
 • Ergonomiska kontroller för manuellt sekventiellt läge, efter kroppens naturliga reaktion under acceleration och inbromsning:
 • dra spaken bakåt för att accelerera och växla upp (kroppen skjuts bakåt mot ryggstödet)
 • skjut spaken framåt för att bromsa och växla ner (kroppen skjuts mot ratten).

När den är monterad på fordon med ESP är överföringsfunktionen integrerad med Hill Holder -funktionen för att tillåta backstarter utan att använda bromsen.

Scania drar nytta av erfarenhet

Hur Scania använder vikten av sin lastbilsmotorupplevelse för att framtidssäkra sina generatormotorer som förberedelse för ny EU och USA: s utsläppslagstiftning

Den första serien med nationella utsläppsbestämmelser för dieselmotorer på väg sattes i kraft i början av 90-talet, och i slutet av decenniet hade de första utsläppsreglerna för terrängdieselverksamheten kommit. Denna process fortsätter: utsläppslagstiftningen som ska införas i steg fram till 2014 kommer att ha en betydande inverkan på motortillverkarna, och de höga kostnaderna för att genomföra den kommer att gynna de tillverkare som kan åkalla stordriftsfördelar. Belöningarna är dock mycket stora på en marknad som expanderar snabbt, särskilt för främsta kraft, och där tillverkare kan möta den växande efterfrågan på tillförlitlighet, kvalitet och bränsleeffektivitet.

I januari i år trädde stränga utsläppsregler, så kallade Tier 3, i kraft i USA. Till nästa år kommer etapp II i EU -föreskrifterna att träda i kraft i Europa för generatoraggregat, och 2014 kommer vi att ha samma utsläppsnormer för dieselmotorer på väg och terräng,

De stora tillverkarna, inklusive den svenska genset- och och Tillverkare av Scania lastbilar, har därför utvecklat produkter som uppfyller den förväntade lagstiftningen. Scania har utvecklat en rad dieselmotorer som är utrustade för att uppfylla de strängare utsläppsregler som trädde i kraft i USA i år och deras EU -motsvarigheter som ska betalas ut i januari 2007. Det passar redan EGR- och SCR -baserad teknik i sina lastbilar och bussar, och anser sig vara väl förberedd för att uppfylla framtida utsläppsnormer för icke -vägmotorer.

Uppfyller utsläppslagstiftningen

För närvarande i USA är alla industrimotorer (drivkraft och generatoraggregat) underkastade Tier 3 -gränsvärden (HC + NOx 4,0 g/kWh, PM 0,2) medan i Europa motorer med variabel hastighet omfattas av steg 3A (även HC + NOx 4,0 g /kWh, PM 0,2) och enhastighetsmotorer av TA Luft fram till slutet av 2006, sedan från 2007 med steg 2 (HC 1,0 g/kWh, NOx 6,0 g/kWh, PM 0,2), en situation som kommer att bestå fram till 2010 då den tuffare standarder för nivå 4 och steg 3A/3B träder i kraft samtidigt för alla industrimotorer.

Lagstiftningen på väg ligger långt före off-road för närvarande. När nivå 4 är fullt implementerad kommer standarderna för av- och påläsning nästan att ha konvergerat. Vid den tiden kommer det också att finnas lagstiftning om bränslestandarder, där bränsle med lågt svavelvärde anges i Europa för industrimotorer. Men även i januari 2007, när etapp II träder i kraft i EU, kommer de två huvudstandarderna, för USA och för Europa, fortfarande att vara väsentligt olika. Tillverkarna måste alltså tills vidare göra olika motorer för de olika marknaderna, eller en motor som passar båda.

De primära förändringarna som är lämpliga för att uppnå steg II ses som EGR (avgasåtercirkulation) och SCR. EGR har, på grund av det högre injektionstrycket, en något förbättrad bränsleeffektivitet. Effekten av båda teknikerna ses i diagrammen nedan.

Scanias nästa utveckling kommer att vara för Europa. Och EGR är redan införlivat i alla företagets radmotorer, även om det finns en dold kostnad i den större kylning som krävs. Scania -motorer kan redan uppfylla steg II -krav utan EGR, och kommer att kunna uppfylla steg 4 och 5 för industrimotorer med EGR ensam.

Att tillämpa EGR och SCR tillsammans förväntas vara tillräckligt under åtminstone de kommande tio åren, men senast 2012 förväntar Scania sig att erbjuda kunderna ytterligare två innovationer – XPI (extra högtrycksinjektion), ett pulserat system och HCCI (homogen laddningskompressionständning) en låg NOx -lösning baserad på magert förbränning och förväntas vara tillgänglig 2015.

Utvecklande marknader

En fördel med en sådan nivå av världsomspännande försäljning av lastbilsmotorer är att den kan finansiera en högre FoU -nivå än vad som normalt skulle vara lämpligt för företagets nivå på generatörsförsäljning. 5700 såldes 2005, mer än hälften av dem för generatorer, jämfört med 60 000 lastbilar och bussar. 60% av FoU går nu till motorer.

Och den amerikanska marknaden, ett svagt område för Scania som domineras av Cummin och Caterpillar, blir lättare för icke-amerikanska tillverkare eftersom deras mer ekonomiska motorer hjälper till att kompensera för höga bränslekostnader, vilket nu blir en större faktor i USA, särskilt för primärkraft generatorer, men även för standby om motorn måste gå ofta och i flera timmar. Scania hävdar att dess motorer är 10-15% mer bränsleeffektiva än de amerikanska tillverkarnas modeller.

För kraftsystem tillverkar företaget en familj av dig motorer, 9 liters 250-350 kVA DC9 EMS, 12 liter 350-500 kVA DC12 EMS och 16 liters 450-650 kVA DC16 EMS, allt i 1500 och 1800 varv / min versioner . Varje motorfamilj är helt och hållet byggd på det modulära konceptet, med så många identiska komponenter som möjligt, inklusive en optimerad förbränningskammare. Andra funktioner inkluderar individuella cylinderhuvuden för varje cylinder, en egen design ems, Bosch enhetsinjektorer och en centrifugal oljerengörare.

Tillförlitlighet är en viktig fråga. Noggrann design är avgörande för att uppnå en tillförlitlig och konkurrenskraftig motor, sett i avgasgrenröret med separerade kanaler, kamaxelns höga läge och lokalisering av växellådan på motorns baksida.