Jamtli planerar arkeologiska utgrävningar av två nyupptäcka fornlämningar som bedöms vara mycket intressanta. I den ena har ett vikingasvärd påträffats i vad som är den mest välbevarade graven av den typen i Jämtlandsfjällen. [Länstidningen]

https://www.ltz.se/artikel/behover-pengar-till-tva-hogintressanta-utgravningar