Kortspel: Patiensens historia

Människan har spelat variationer av kortspel i långt över 1 000 år. Det finns bevis som pekar på att det redan på 900-talets Kina spelades en form av kortspel. Mycket har hänt sedan dess och idag finns det mängder av kortspel som är omtyckta, både i Sverige och globalt. I den här artikeln ska vi rikta specifikt fokus på en typ av kortspel som många svenskar har roat sig med i stunder av ensamhet – närmare bestämt patiens.

Vad är patiens för något?

Innan vi går in på patiensens ursprung kan det vara på sin plats att definiera vad det är. Patiens är en typ av kortspel för en spelare – det ska alltså spelas på egen hand utan några medspelare.

På svenska heter kategorin av kortspel som sagt “patiens”, vilket är ett hämtat från franskan och betyder “tålamod”. Det engelska namnet som används oftast är däremot “Solitaire”, vilket betyder “ensam”.

Det finns hundratals olika patienser du kan roa dig med och de flesta av dem fungerar efter samma grundprinciper.

Det finns givetvis undantag (som pokerpatiens), men i regel går patiens ut på att du ska rensa/samla spelkorten. Detta görs genom att bygga stegar med korten (exempelvis från ess till kung), eller genom att eliminera dem från spelet allteftersom det fortgår. Vinner gör du om du lyckas samla alla spelkort och förlorar gör du om du misslyckas.

Några av de vanligaste exemplen på patienser är Harpan, Spindelharpan, Kungen, Pyramid och Idioten. Kortspel som är bekanta för många svenskar.

En spelform som varit populär i flera sekel

Sannolikt har människan spelat patiens i någon form ungefär lika länge som kortspel har existerat, men den typen av patiens som vi är bekanta med idag (som beskrevs under rubriken ovan) är betydligt nyare – även om den också har en hel del år på nacken.

Vi vet med säkerhet att patiens har spelats åtminstone sedan 1700-talet, eftersom spelformen omnämns i 1788-upplagan av den tyska antologin Das neue Königliche L’Hombre-Spiel. Senare, omkring mitten på 1800-talet, ser patiens ut att ha brett ut sig i större utsträckning hos allmänheten.

Det började kring den tiden publiceras flertalet samlingar med regler och beskrivningar för diverse patienser. Några kändare exempel som kom ut på den andra halvan av århundradet inkluderar Lady Adelaide Cadogans Ilustrated Games of Patience från 1870, Ednah Dow Littlehale Cheneys Patiences från 1869 och förlaget Dick and Fitzgeralds Dick’s Games of Patience från 1883.

Exakt när patiens bredde ut sig i Sverige finns det sparsamt med information om, men det är inte orimligt att anta att trenden i Sverige ungefärligen följde övriga Europa. Vi kan dock med säkerhet säga att det på 1800-talets andra halva var välbekant eftersom det publicerades böcker på ämnet även här.

Ett uppsving för patiens med den digitala eran

Patiens har alltså spelats i flera hundra år, men de senaste årtiondena har spelformen fått ett rejält uppsving. Anledningen till detta brukar tillskrivas att Microsoft 1990 inkludera spelet Harpan med sitt operativsystem Windows 3.0.

I dagens högteknologiska samhälle är vi vana att använda digitala enheter sedan barnsben, men i början på 90-talet var det inte alls lika många som var bekanta med hur datorer fungerade. Därför valde Microsoft att inkludera Harpan som ett spel som skulle kunna lära nya användare att bekanta sig med hur musen och dylikt fungerade.

Harpan, som är det svenska namnet på spelet (den engelska titeln som används är vanligtvis “Solitaire”), blev explosionsartat populär och patiens blev ett fenomen på ett helt annat sätt än tidigare. Faktum är att spelet blev så stort att många oroade sig över att det skulle komma i vägen för produktiviteten på arbetsplatser. Time Magazine skrev exempelvis 1998 en artikel som ifrågasatte huruvida datorer bidrar till produktivitet eller inte och lyfte specifikt fram Harpan som ett exempel på något som kan stjäla arbetstid.

Idag råder det knappast någon hysteri kring att patiens ska stjäla all vår uppmärksamhet, men det är alltjämt något som många vänder sig till när de måste fördriva lite tid. Likaså är det ett spel som fortfarande spelas flitigt digitalt, både på våra datorer och våra mobiler.