Kortspelens historia i Europa

Spelkort har en lång och brokig historia. Den kortlek som vi använder idag är en fransk variant men under en tid existerade det en uppsjö av kortleksvarianter i Europa.

Här i Sverige blev spelkorten populära på 1700-talet, men de har funnits i landet längre än så – i Lunds domkyrka har man hittat spelkort från så tidigt som 1400-talet. Det var i samband med att domkyrkoarkitekten Georg Brunius tog bort en vägg i kyrkan 1833 som man gjorde flera fynd mellan och under korstolarna, bland annat det som numera benämns som Skandinaviens äldsta kortlek.

Spelkorten kom till Sverige från Europa, men hur gick det till när kortlekarna tillkom på kontinenten? Hur har historiska kortspel gett upphov till de spel som är populära idag? Och hur spelar man poker, blackjack och andra kortspel som har rötter från århundraden tillbaka?

Europas äldsta bevarade kortlekar

Kortlekarna har sitt ursprung i Asien och kom till Europa under 1300-talet, troligtvis via handelsvägar från Kina, Persien och Egypten. Den äldsta kortleken som fortfarande är komplett har daterats från slutet av 1400-talet. Enligt historiker tillverkades denna kortlek – som har 52 kort och fyra sviter inspirerade av temat jakt – förmodligen i de Burgundiska Nederländerna, en senmedeltida politisk region. En annan känd historisk kortlek återfinns i Topkapi Sarayi-museet i Istanbul. Denna tros vara från omkring år 1500 och består av så kallade Mamluk-kort. Dessa kort är uppdelade i fyra sviter: stavar, mynt, svärd och bägare. Kortleken fick sitt namn från mamlukerna, som styrde Egypten under 1400-talet. Det är dessa kort som anses vara förlagan till våra moderna spelkort.

Från lyx till vardag

Till en början var det främst Europas rika som ägde spelkort, detta på grund av att korten handmålades. Målningarna var ofta lika praktfulla som detaljerade och motiven varierade beroende på vilken region de tillverkades i – vissa kortlekar hade till exempel som vi tidigare nämnde jakttema, där sviterna hade motiv som jakthundar, hjortar, jakthorn och så vidare.

Mot slutet av 1400-talet, då spelkorten blivit omåttligt populära, började en typisk layout ta form. Detta hade fördelen att man kunde spela samma spel med olika kortlekar eftersom de hade likadana sviter. Fyra typer av kortlekar kom att bli de som användes mest: den tyska, den schweiziska, den franska och den latinska. Det är den franska kortleken som är störst idag, även om de italienska och tyska kortlekarna fortfarande finns kvar i sina respektive länder.

Den franska kortlekens popularitet beror sannolikt på sin enkla design som gjorde den jämförelsevis billig att tillverka, samt att det är den kortlek som historiskt använts av länder med stort politiskt och kulturellt inflytande, som Frankrike, Storbritannien och USA.

Historiska kortspel

Under senmedeltiden var kortspel populära bland både rika och fattiga. Denna popularitet kan bero på att dessa spel var mer utmanande är tärningsspel, men mer tillgängliga än schack. Eftersom det fanns en mängd olika typer av kortlekar under denna period så fanns det även en uppsjö av olika kortspel eller varianter på dessa. Oftast spelade man för pengar, något som fördömdes i predikningar från tiden.

Många av de kortspel som är populära idag har sina ursprung från medeltidens Europa. Det franska spelet poque, som nämns i källor från så tidigt som 1400-talet, sägs vara förlagan till poker. Det skulle dock dröja fram till 1800-talet innan poker tillkom, detta i USA. Det första dokumenterade pokerspelet ägde nämligen rum 1834.

Ett annat exempel är spelet triomphe, som nämns i källor från 1520 i Spanien. Detta spel har gett upphov till spel som whist och bridge.

Dagens kortspel

Anledningen till att kortspel i allmänhet är så populära är förmodligen samma som under senmedeltiden, det vill säga lättillgängligheten. Med endast en kortlek kan man spela en mängd olika spel som underhåller spelarna i timtal. Men varför har vissa typer av kortspel överlevt, medan andra försvunnit?

Att just spel som poker och blackjack har överlevt sedan artonhundratalet beror säkerligen delvis på den franska kortlekens dominans över andra typer av kortlekar, men även på att de har relativt okomplicerade regler. Poker är ett spel för två till sex deltagare där deltagarna slår vad om vem som har eller kan få den bästa kombinationen av kort. Variationerna på spelet består av vilka kort som används och hur satsningarna går till. Det relativt enkla upplägget är något som många av de kortspel som fortsätter att vara populära idag har gemensamt.

En genialisk uppfinning

Kortlekarnas historia återspeglar Europas historia mer än många kanske inser. Historiska kortlekar har till exempel motiv som visar vilka intressen som var vanliga under medeltiden, och det faktum att det finns bevarade predikningar som fördömer kortspel ger oss en inblick i vad folk förr i tiden ägnade sin fritid åt. De spelkort som återfanns bland fynden som gjordes i Lunds domkyrka på artonhundratalet visar hur olydiga kyrkobesökare bedrev tiden genom att roa sig med kortspel.

Det är även fascinerande att spelkorten har överlevt de kolossala förändringar som ägt rum i Europa sedan medeltiden. Det säger något om den franska kortlekens vinnande uppbyggnad, att den har överlevt i alla dessa århundraden och fortfarande har samma antal kort och likadana sviter som när den först tillkom för flera århundraden sedan.