Umeå universitet satsar på registerforskning och ger Demografiska databasen (DDB) sex miljoner kronor för att bygga upp en ny databas. DDB skall bygga upp en longitudinell befolkningsdatabas kallad Poplink, som kommer att knytas ihop med flera befintliga databaser och fylla den lucka av digitala individdata som finns för perioden 1900-1968.

Sverige har de bästa befolkningsregister i världen eftersom de sträcker sig ända från 1700-talet. Men för perioden 1900-1968 saknas det digitaliserade data och det har länge varit ett hinder för att använda registrens unika potential fullt ut. Poplink kommer på ett kraftfullt sätt öka forskarsamhällets möjligheter att nyttja Sveriges unika befolkningsregister, säger Anders Brändström, professor i historisk demografi och föreståndare för Demografiska databasen.

Den första fasen av uppbyggnaden av Poplink, som planeras att genomföras inom en fyraårsperiod omfattar ett tiotal församlingar i Skellefteåregionen. Under den perioden kommer den nya infrastrukturen successivt att bli tillgänglig för forskning och vara fullt utbyggd vid 2012 års utgång. För att tidplanens ska hållas behöver 13 excerpister anställas på heltid i Karesuando, Haparanda och Jörn. Totalt kommer 24 excerpister att arbeta med att registrera dessa data.

När det är gjort kommer vi att fa tillgång till ett befolkningsregister som sträcker sig över mer än 300 år och innehåller viktiga forskningsdata om nära 300 000 individer. Det blir möjligt att följa människor kontinuerligt genom livet och mellan generationer. Forskarsamhället erbjuds en oöverträffad rikedom av information om geografiska, socioekonomiska, demografiska, hälso- och släktskapsförhållanden. Det stora generationsdjupet, uppemot 10-15 generationer, gör att tillgången till tillförlitliga longitudinella befolkningsdata dramatiskt kommer att förbättras.

Med sin enastående detaljrikedom, höga kvalitet, och stora generationsdjup kommer Poplink att få stort vetenskapligt värde, såväl för de medicinska vetenskaperna som för samhällsvetenskap och humaniora, konstaterar Anders Brändström.

Databasen kommer endast att vara tillgänglig för forskare efter sedvanlig etikprövning. Hantering och lagring av Poplink kommer enligt gällande regelverk att ske i nära samarbete med Statistiska Centralbyrån.

Källa: Nyhetsbrev från Demografiska databasen