Ett nytt avlopp i Åhus har gett kunskap om en gigantisk handelsplats från slutet av 700-talet, en förlaga till dagens Åhus. [Kristianstadsbladet]

https://www.kristianstadsbladet.se/ahus/nytt-avlopp-ger-gamla-fynd/