Sex av Helsingborgs idrottsmuseums tio anställda sägs upp vid årsskiftet. Om inget görs för att lösa den ekonomiska krisen kan museet få stänga till sommaren. [HD]

https://www.hd.se/2007-11-19/personal-far-ga-fran-idrottsmuseet