På grund av ökade exploateringar i form av turism och vindkraftsverk har samernas intresse för den egna historien ökat. Nu deltar samebyarna i sökandet efter fornminnesplatser tillsammans med arkeologer. [LT]

https://www.ltz.se/artikel/samerna-soker-efter-fornminnesplatser