Samerna söker efter fornminnesplatser

På grund av ökade exploateringar i form av turism och vindkraftsverk har samernas intresse för den egna historien ökat. Nu deltar samebyarna i sökandet efter fornminnesplatser tillsammans med arkeologer.

Läs artikeln på Länstidningen Östersund

(2010-02-11)