Skelett från 1600-, 1700- och 1800-talen har påträffats i marken utanför Centralstationen i Kristianstad. Det har funnits misstanke om att man skulle kunna stöta på gamla gravar i närheten av Heliga Trefaldighets kyrka. [Kristianstadsbladet]

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/skelett-funna-utanfor-centralstationen/