Västra Götalandsregionens planer för en samlad verksamhet för museer och kulturarv har spruckit. Först lämnade Västergötlands museum Västarvet, och nu försvinner också Bohusläns museum. Det blir dyrt för skattebetalarna, kommenterar ordföranden i regionens kulturnämnd. [Skövde Nyheter]

https://www.skovdenyheter.se/article/sprickor-i-vastarvet-kostar-15-miljoner/