Stockholmsbörsens korta men intressanta historia

Du behöver inte vara intresserad av ekonomi för att häpnas av Stockholmsbörsens historia. På blott 150 år har den gått från att vara en liten marknadsplats för värdepappershandel till att bli en nordisk knutpunkt.

Svenskarna och investering

Svenskar har i överlag alltid varit duktiga på att spara och investera sina pengar. Det har setts en tydlig uppgående trend sedan 1960-talet. Då ansågs det vara exklusivt att äga aktier och endast 1 av 10 svenskar gjorde det. I dag äger en tredjedel av svenskarna aktier.

Intresset för att investera sitt kapital har ökat av olika anledningar. Det har blivit mer tillgängligt och det är enklare att köpa aktier och fonder. Information och råd om investering finns nära till hands på nätet. Där går det även att komma i kontakt med alltifrån ekonomer till förvaltare. Det finns också fler alternativ. Det går att investera i aktier, fonder och valutor. Det har blivit populärt med CFD-trading. I stället för att köpa underliggande tillgångar, t.ex. aktier, går det att spekulera på dess priser. CFD-trading innebär att investerare öppnar ett positionskontrakt på att priset stiger eller faller. Vinsten beräknas efter antalet steg som priset går i rätt riktning.

Från marknadsplats till börshus

Under Sveriges långa historia har det bedrivits handel på flera platser. Stortorget i Gamla stan var en av de viktigaste marknadsplatserna under 1600-talet. Där samlades köpmän och sålde alltifrån råvaror till försäkringar. På 1700-talet bestämdes det att det skulle byggas ett specifikt börshus. År 1778 invigdes byggnaden, som fick det passande namnet Börshuset. I lokalerna på Börshuset bottenvåning såldes det alltifrån dåtidens varupapper till växlar. Handelns omfattning var däremot liten eftersom aktier ännu inte hade införts i Sverige.

Diskussionen om aktier tog fart under 1840-talet och 1863 hölls den första officiella auktionen med fondbörser. Det här markerade starten för Stockholms Fondbörs.

Uppköp ledde till budkrig

I över 100 år utvecklades Stockholms Fondbörs med tiden. Omtumlande händelser, såsom världskrig och finanskriser, satte priserna i gungning. Telefonens ankomst och den fortsatta digitaliseringen tog bort behovet av att befinna sig på golvet.

En milstolpe i Stockholmsbörsens historia kom 1984. Stockholms Fondbörs hade monopol på att bedriva börsverksamhet, men detta gällde inte optioner. Det gjorde att OM (Optionsmäklarna) kunde bildas. Det var världens första och helt privata verksamhet av det här slaget. OM:s framgångar ledde till att monopolet avskaffades. 1998 gick Stockholm Fondbörs och OM ihop och bildade OM Stockholmsbörsen. Verksamheten flyttade från Börshuset i Gamla Stan till Pannhuset i Frihamnen. Kvar i Börshuset fanns Svenska Akademien, som hade haft sina lokaler på övervåning sedan början av 1900-talet. I dagsläget står de inför möjligheten att köpa hela huset.

Stockholmsbörsen i Frihamnen
Stockholmsbörsen i Frihamnen av TS Eriksson (CC BY 3.0)

Under 2000-talet köpte OM Stockholmsbörsen upp flera nordiska börser, däribland Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen. Det gjordes ett försök att köpa Londonbörsen, men det misslyckades. Den svenska börsens snabba expandering väckte intresse hos två av världens största börser. 2007 startades ett budkrig mellan amerikanska Nasdaq och Dubaibörsen om att köpa Stockholmsbörsen. Nasdaq vann budgivningen och Nasdaq Nordic bildades. Stockholmsbörsen bytte officiellt namn till Nasdaq Stockholm, men det gamla namnet används fortfarande i folkmun.

Stockholmsbörsens historia är inte särskilt lång, men mycket har hunnit hända. Det blev snabbt en av världens mest kända börser och utvecklingen fortsätter.