Svensk spelhistoria – Från landskapslagar till omreglering

Det kan inte ha undgått någon hur stort det är med online casino i dagens Sverige. Var vi än vänder oss så möts vi av reklam från olika spelbolag och spelutvecklare. Om vi så läser tidningen i pappersform eller via internetläsare, slår på en betalkanal på TV:n eller bara går ned för en gata med reklampelare så möts vi ständigt av reklam för casino på nätet. Dessa casinon har dock sina licenser utomlands, då det är ett monopol på spel inom Sverige. Men hur ser Sverige spelhistoria ut, innan vi klev in i den digitala världen?

Människan har alltid sysslat med spel

Av olika slag har alltid varit en del av människans historia, över hela världen. Det tidigaste spår man hittat i Sverige är från 200-talet, i form av tärningar gjorda i fårben. Det tidigaste språkliga spår man hittat av spel, eller dobbleri, är från 1200-talet i två olika landskapslagar. I Småland, vid val av präst, var man tvungen att hitta en man som;

”icke vara mördare eller mandräpare, icke kyrkotjyn eller klosterrymmare, icke dobblare eller drinkare, icke skörlevandasman eller skökoman”.

Som kan se så var både dobbleri och alkohol en mycket negativ företeelse. Det fanns en känsla av socialt ansvar redan vid 1200-talet då det sattes regler kring när på dygnet man fick spela likväl som mellan vilka spel fick ske mellan.

Under 1400-talet senare hälft kom kortspelen till Sverige och dess popularitet växte sig större och större, men det var inte alltid populärt hos makthavarna då de var oroliga över folkhälsan. Under 16- och 1700talet kom det ett antal lagar kring spelande, Karl XI kom med en förordning år 1665 kring ett förbud av dobbleri på sabbaten och år 1696 blev det förbjudet för krigsfolk att spela. Men Karl XII insåg att staten faktiskt kunde tjäna pengar på det spel som onekligen försiggick inom riket och införde således en stämpelskatt på spelkort 1717 och på så sätt finansiera sitt fälttåg mot Norge. Men redan 1719, kort efter hans död så förbjöds ”äventyrligt spel” av Ulrika Eleonora. 1731 kom även ett förbud mot biljardspel på källare och kaffehus. Kurorter, som Ramlösa till exempel, erbjöd dock biljard och roulette som en sidoverksamhet under senare delen av 1700-talet. Det går att säga att kurorterna var Sveriges första casinon. Kurorterna var dock tvungna att ge upp denna verksamhet 1844 genom en förordning.

På 1700-talet var det mycket populärt att finansiera till exempel olika byggen genom lotteri, men man var tvungen att ansöka om kungligt tillstånd. År 1771 infördes även det Kungliga Nummerlotteriet, med sin första dragning 1773. Reuterholm hade stort inflytande inom politiken under tiden Gustav IV Adolf var omyndig och 1792 införde Reuterholm ett förbud även mot lotteri, men finurligt nog så nämndes inte det Kungliga Lotteriet i förbudet, utan det lades ned först 1841 genom riksdagens totalförbud. År 1897 så legaliserades det med lotterispel igen, och fler och fler speltyper fler legaliserade under 1900-talet, så som spel på hästar under 20-talet och tipstjänst under 30-talet. 1950 så legaliserades det med enarmade banditer, och de återfanns på de flesta klubbar och restauranger. Men de var privatägda och 1979 förbjöds de igen då de ansågs påverka folkhälsan på ett allt för negativt sätt. Idag kan man återigen hitta dem under namnet Vegas, men under Svenska Spels styre, som i sin tur ägs av svenska staten.

Vad som kommer hända med svenskt spel får framtiden utvisa

En diskussion kring omreglering av spel har pågått inom en längre tid i Sverige. Det har lagts fram en spelreform till riksdagen som föreslås gälla från januari 2019, vilket skulle öppna upp för konkurrens inom online casino, där utländska aktörer skulle söka licens och på så sätt lagligen verka inom Sverige. Vad detta kommer innebära och hur det kommer påverka Sveriges syn på spel kan bara framtiden utvisa. Men man kan enkelt säga att det kommer definitivt påverka mycket och lämna ett stort avtryck i den svenska spelhistorien.